เรือพระราชทาน”เวชพาหน์”สืบสานพระราชปณิธานในหลวงร. 9

เรือพระราชทาน"เวชพาหน์"สืบสานพระราชปณิธานในหลวงร. 9

577

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะออกให้บริการทางการแพทย์  ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น

เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม –17 กุมภาพันธ์ 2498 ที่จังหวัดนนทบุรี และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดปทุมธานี ใน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี ลพบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครปฐม  อุทัยธานี และสมุทรปราการ รวมผู้มารับบริการกว่า 347,837 ราย โดยปีนี้เป็นการออกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 153

โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ จะออกให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดสีกุก อำเภอบางบาล
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดช่างทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดเชิงท่า อำเภอบางปะอิน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...