โปรดเกล้าฯทรงวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

โปรดเกล้าฯทรงวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

324

1 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ 150 ปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...