สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยม“โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยม“โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์”

522

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายัง “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ ที่เคยถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เยี่ยมชมวิถีชุมชนอัมพวาและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาของโครงการฯ

80%
Awesome
  • Design
Source ชัยพัฒนา
Comments
Loading...