ผู้ว่าฯพะเยาสั่งเร่งซ่อมแซมพระวิหารหลวงหลังน้ำท่วมหนัก

ผู้ว่าฯพะเยาสั่งเร่งซ่อมแซมพระวิหารหลวงหลังน้ำท่วมหนัก

467

3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.55 น. นายณรงค์ศ้กดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งการให้ สนง.ปภ.จ.พะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออก จากสถานการณ์เกิดฝนตกหนักน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพระวิหารหลวง ล่าสุดขณะนี้หลายฝ่ายได้ระดมเครื่องสูบน้ำ ทำการสูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณพระวิหารหลวง พร้อมสั่งเร่งความสะอาดพระวิหารหลวง บริเวณโดยรอบให้เข้าสู่ภาวะปกติและสภาพเดิมโดยเร็ว

 

“วัดศรีโคมคำ” หรือที่ชาวพะเยาเรียกขานกันว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ริมกว๊านพะเยา วัดศรีโคมคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง

โดยสร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช 2034-2067 พระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวง เป็นศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วย มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร สร้างจากอิฐมอญผสมปูนขาว ชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...