นายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำโขง

นายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำโขง

649

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 เพื่อตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนพัฒนาและประเทศผู้ให้ร่วมกับญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือประเทศลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี

การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ริเริ่มขึ้นโดยญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างกัน มุ่งหวังที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศลุ่มน้ำโขง ลดช่องว่างในการพัฒนาในอาเซียนและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างราบรื่น ประเทศไทยมีบทบาทในฐานะประเทศหุ้นส่วนพัฒนาและประเทศผู้ให้ร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี ขณะเดียวกัน กรอบความร่วมมือนี้ก็มีความสำคัญต่อญี่ปุ่น เพราะประเทศลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งการค้าการลงทุนที่สำคัญ โดยการค้าระหว่างลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นขยายตัวและตัวเลขการลงทุนของญี่ปุ่นในลุ่มน้ำโขงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ และกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 04.50 น.

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...