สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด”ร้านกาแฟชายทุ่ง”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด”ร้านกาแฟชายทุ่ง”

855

29 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดร้าน “กาแฟชายทุ่ง” อย่างเป็นทางการ ณ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างร้านกาแฟชายทุ่งขึ้น ที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดินเปรี้ยว ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปลูกและจำหน่ายเมล็ดกาแฟ จากชาวเขา 9 ดอยทางภาคเหนือของไทย แบ่งออกเป็นหลายโซน

นอกจากโซนร้านกาแฟแล้ว ยังมีสวนดอกไม้ให้ชมกันแบบสบายตา บริเวณด้านหลังยังมีบ่อปลา แปลงผักสวนครัว แปลงสมุนไพร แปลงนาสาธิต ที่เปิดให้ผู้คนเข้าไปศึกษากันได้แบบฟรีๆ ส่วนโซนสุดท้ายเป็นพื้นดินว่างเปล่า 11 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ เป็นดินเปรี้ยว โดยทำโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดิน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...