8 ตค.วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอสิริภาจุฑาภรณ์

8ตค.วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอสิริภาจุฑาภรณ์

785

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ทรงเจริญพระชันษา 36 ปี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ทีมข่าวสำนักข่าวสวัสดีนิวส์ และแฟนเพจสำนักข่าวสวัสดีนิวส์

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...