โปรดเกล้าฯองคมนตรีเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

427

9 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

สำหรับนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี  2561 THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-28 ตุลาคม 2561 ทุกวันพุธ-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยจัดแสดงฯ ณ ห้องนิทรรศการ 1-8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

80%
Awesome
  • Design
Source กลุ่มเผยแพร่กรมศิลป์
Comments
Loading...