สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดงาน CAS Innovation Expo

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดงาน CAS Innovation Expo

506

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน CAS Innovation Expo Bangkok 2018 งานแสดงนวัตกรรมระดับโลกของสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกในประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย อีกทั้งยังพระราชทานการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

มีการจัดแสดงผลงานวิจัยกว่า 30 ชิ้น ที่เป็นผลสำเร็จในระดับชั้นนำของโลกพร้อมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ประเภท ครอบคลุมตั้งแต่ห้วงอากาศ ใต้ทะเลลึก วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต ระบบนิเวศเกษตรกรรม และการนำเสนอผลงานวิจัยประยุกต์เชิงพาณิชย์ โดยผู้ประกอบการของสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 19 บริษัท งานจัดขึ้นถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

80%
Awesome
  • Design
Source ศูนย์ประชุมฯ
Comments
Loading...