โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร

421

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เขตจตุจักร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว และเงินสงเคราะห์ในการศพ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อไป จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้แก่ นางสาวพนิดา โชคอวยพรชัย ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการนี้ องคมนตรี ได้มอบเงินสงเคราะห์ในการศพให้แก่ญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิต ด้วย

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับประชาชนให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

80%
Awesome
  • Design
Source OHM
Comments
Loading...