สมเด็จพระสังฆราชทรงสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระสังฆราชทรงสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงร.9

439

13 ตุลาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิธร่วมกับสาธุชน ทำวัตรค่ำ สวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 2

 

80%
Awesome
  • Design
Source สนง.เลขาสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...