โปรดเกล้าฯให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในหลวงร.9

โปรดเกล้าฯให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในหลวงร.9

392

15 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จำนวน  207 รูป

นายกรัฐนตรีพร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...