ประยุทธ์บินประชุมอาเซียนยุโรป 18-19 ที่เบลเยี่ยม

ประยุทธ์บินประชุมผู้นำอาเซียนยุโรป 18-19 ที่เบลเยี่ยม

484

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) ครั้งที่ 12 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM) เป็นกรอบความร่วมมือเดียวระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในขณะนี้ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถหารือแลกเปลี่ยนอย่างเปิดกว้างและสร้างสรรค์ในประเด็นความท้าทายต่างๆ ร่วมกัน โดยส่งเสริมให้มีการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือที่ครอบคลุม 3 เสาความร่วมมือหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม และวัฒนธรรมผ่านการประชุม กิจกรรมและโครงการต่างๆ ในทุกระดับ ปัจจุบัน ASEM มีสมาชิก 51 ประเทศ และ 2 องค์กร คือ สหภาพยุโรปและสำนักเลขาธิการอาเซียน สำหรับประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันการก่อตั้ง และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ASEM ครั้งแรก ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2539

หัวข้อหลักของการประชุม ASEM 12 คือ “หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อความท้าทายระดับโลก” (Global Partners for Global Challenges) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้แสดงวิสัยทัศน์และท่าทีของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือในระบบพหุภาคี การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนของความเชื่อมโยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางทะเลเพื่อส่งเสริมหลักสมุทรภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทที่ไทยมุ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น ACMECS และ ASEAN กับกรอบความร่วมมืออื่นๆ พร้อมทั้งย้ำบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีหน้า

นอกจากนี้ ระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆ อาทิ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายกรัฐมนตรีเบลเยียม นายกรัฐมนตรีอิตาลี นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และจะกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) เวลา 12.00 น.

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...