สมเด็จพระเทพเสด็จฯพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทร์

สมเด็จพระเทพเสด็จฯพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทร์

438

17 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง

พระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมี อาทิ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นพ.เกษม วัฒนชัย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี เฝ้าฯรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยืน ณ พระสุจหนี่พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้มีได้รับคัดเลือก 1 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Emeritus Dr.Afaf Ibrahim MELEIS) อายุ 76 ปี ชาวสหรัฐอเมริกา-อียิปต์ ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...