เตือนภาคใต้มีปริมาณฝนมากขึ้นระวังอุทกภัย

เตือนภาคใต้มีปริมาณฝนมากขึ้นระวังอุทกภัย

438

17 ตุลาคม 2561ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยมีฝนหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้

การเตรียมพร้อมรับสถานการณอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงกลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม บริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ได้ดังนั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้น จึงควรมีการป้องกันใน 14 จังหวัดภาคใต้

            

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...