สมเด็จพระเทพเสด็จฯศูนย์พัฒนาฯอ่าวคุ้งกระเบน

สมเด็จพระเทพเสด็จฯศูนย์พัฒนาฯอ่าวคุ้งกระเบน

548

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...