องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนแม่งัด

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนแม่งัด

437

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “การป้องกันน้ำท่วมเชียงใหม่”
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเป็นเขื่อนดิน ความจุ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัดในพื้นที่อำเภอแม่แตง  เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่ชลประทานโครงการแม่ปิงเก่า และพื้นที่ชลประทานของฝายราษฎรในลำน้ำแม่ปิง 16 แห่ง

ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ ประกอบอาชีพการเกษตร สามารถปลูกพืช ทำนาได้ตลอดทั้งปี ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในท้ายเขื่อน พื้นที่โครงการแม่แฝก พื้นที่ชลประทานแม่ปิงเก่า และพื้นที่เพาะปลูกของฝายราษฎรไร่ รวมพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...