นายกฯนำครม.ร่วมปลูกต้นไม้”วันรักต้นไม้แห่งชาติ”

'ประยุทธ์' ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องใน 'วันรักต้นไม้แห่งชาติ'

451

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ซึ่งต่อมาให้ใช้ชื่อวันนี้ว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในทั่วทุกถิ่นในประเทศ เพื่อฟื้นฟูความสมดุลทางธรรมชาติ ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศตามกรอบแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชนไทยทุกคนให้เกิดความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไป

โดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันปลูกไม้พะยูง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมกันรักษาและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมและการรักษาต้นไม้ ว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตนเองได้ ก็ขอให้วันนี้เป็นแบบอย่างที่ดี
 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...