รองปธน.ปานามาพบประยุทธ์ยันพร้อมเป็นประตูให้ไทยสู่ลาติน

รองปธน.ปานามาพบประยุทธ์ยันพร้อมเป็นประตูให้ไทยสู่ลาติน

780

ปานามาพร้อมเป็นประตูสู่ละตินอเมริกาให้กับไทยหวังเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกมิติ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นางอิซาเบล เด เซนต์ มาโล เด อัลบารา รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐปานามา เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานามาเดินทางเยือนไทย นับเป็นการเยือนระดับสูงที่สุดตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณปานามาที่ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนอย่างเป็นทางการ หวังว่าไทยและปานามาจะรักษาพลวัตของความสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะโครงการ EEC ไทยทราบว่า คลองปานามาถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงการส่งสินค้าเข้าสู่ลาตินอเมริกา และมีการต่อยอดพัฒนา Colon Free Zone ทำให้ปานามาเป็นศูนย์พาณิชยกรรมการเดินเรือและกระจายสินค้า จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมมือกันเพื่อเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าจากอาเซียนเข้าสู่ลาตินอเมริกา และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงท่าเรือในเขต EEC กับท่าเรือปานามา ซึ่งถือเป็นท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อาทิ ด้านการบริหารจัดการ และแนวทางและวิธีการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน

นอกจากนี้ ในปี 2562 ไทยจะได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ที่มุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อทั้งภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมไปกับการกระชับความร่วมมือกับภาคีภายนอก เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนกับประเทศในลาตินอเมริกา รวมทั้งปานามา โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่เป็นประโยชน์สำหรับภาคเอกชนสองฝ่าย

ด้านรองประธานาธิบดีปานามากล่าวยินดีที่ได้เยือนไทย ไทยและปานามาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากว่า 36 ปี โดยปานามาพร้อมกระชับความร่วมมือกับไทยอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนสองฝ่าย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

การเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและได้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ไทยถือเป็นประเทศที่สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวงดงามเป็นจำนวนมาก และประสบความสำเร็จในด้านการท่องเที่ยว จึงหวังที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยในด้านนี้ รวมถึงความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปานามาพร้อมเป็นประตูสู่ภูมิภาคละตินอเมริกาแก่ไทย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังฝากความระลึกถึงไปยังประธานาธิบดีปานามาด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...