โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำถุงพระราชทานมอบแก่ราษฏรประสบอัคคีภัย

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำถุงพระราชทานมอบแก่ราษฏรประสบอัคคีภัย

438

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฏรประสบอัคคีภัย บริเวณสุเหร่าคลองหนึ่ง 16 เขตคลองสามวา

ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 23.49 น.คาดสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย  2 หลัง ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 9 ครัวเรือน  16 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้

ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัยด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...