นายกฯมาเลเซียเยือนไทยยกความสัมพันธ์พร้อมช่วยดับไฟใต้ใต้

นายกฯมาเลเซียเยือนไทยยกความสัมพันธ์ช่วยดับไฟใต้

396

วันที่ 24 ตุลาคม 2561
เมื่อเวลา 17.00 น.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาให้การต้อนรับ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อดร.มหาเธร์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมภริยาเดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำตรวจแถวมหารกองเกียรติยศบริเวณสนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำดร.มหาเธร์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าหารือข้อราชการระหว่างกันที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือข้อราชการเต็มคณะที่ห้องภักดีบดินทร์

หลังจากนั้นเวลา 18.45 น.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและดร.มหาเธร์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แถลงข่าวร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการหารือครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในแน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาค การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในกรอบของการเจริญเติบโตของอาเซียน
พร้อมได้ลงลึกใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ

การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยไทยได้เล่าถึงนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาของฝ่ายไทย ที่ถือว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาภายใน แต่หากได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศก็จะทําให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น

การพัฒนาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน โดยได้มีการเสนอให้ทั้งสองประเทศ ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่เข้มข้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยได้มอบให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีให้เกิดขึ้นในต้นปี 2562 เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือการบริหารจัดการความท้าทายด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนให้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับนานาประเทศให้มีสันติภาพเสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า ขอยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ต้องการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ เพื่อให้ทั้งสองประเทศและประชาชนมีความสุขสงบมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีฐานะที่มั่นคงและยั่งยืน มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานสำคัญของการมีเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของมาเลเซีย ไทยและภูมิภาคโดยรวม

จากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เชิญดร.มหาเธร์โมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาชมนิทรรศการศิลปะหัตถกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ ณ โถงกลางทำเนียบรัฐบาล

จากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ดร.มหาเธร์โมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคมเพื่อแนะนำตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและมีกำหนดการปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 25 ตุลาคมด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...