บิ๊กแดงบินภาคเหนือมอบนโยบายขับเคลื่อนด้านความมั่นคง

บิ๊กแดงบินภาคเหนือมอบนโยบายขับเคลื่อนด้านความมั่นคง

422

26 ตุลาคม 2561 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ เดินทางติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ มี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จากนั้น พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสายงาน กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสายงานด้านการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อย พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ ด้วย ณ ห้องประชุมพญามังราย มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...