โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรน้ำท่วม

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรน้ำท่วม

423

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 436 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง

พร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 346 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดขุนอินประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทองด้วย

ในโอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...