นายกฯลงพื้นที่พะเยาเยี่ยมปชช.สักการะพระคู่บ้านคู่เมือง

นายกฯลงพื้นที่พะเยาเยี่ยมปชช.สักการะพระคู่บ้านคู่เมือง

391

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี สักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง พร้อมนมัสการพระสุนทรกิตติคุณ รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

สำหรับวัดศรีโคมคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าตนหลวง” เป็นพระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวง ศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร และสูง 16 เมตร สร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา

โอกาสนี้ รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ กล่าวให้พรนายกรัฐมนตรี ขอให้บริหารประเทศด้วยความมั่นคงถาวรต่อไป พร้อมผูกข้อมือให้กับนายกรัฐมนตรีตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา ในโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกาวยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน เมื่อครั้งปกครองอาณาจักรพะเยาเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองมาก พ่อขุนงำเมืองศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไม่ชอบสงคราม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเที่ยงธรรม ผูกไมตรีจิตต่อประเทศราชและเพื่อนบ้าน จนเจริญเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยแถบนี้ คือ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา

เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปพบประชาชนจังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...