นายกฯชื่นชม6เยาวชนชนะประกวดศิลปวัฒนธรรม

นายกฯชื่นชม6เยาวชนชนะประกวดศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

463

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโอวาทแก่คณะนักแสดงเยาวชนไทย 6 คณะ ที่ชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม ในเวทีนานาชาติและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยชื่นชมความสามารถของคณะนักแสดงเยาวชนไทย ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จนเป็นที่ประจักษ์ของชาวต่างชาติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนด้วยการนำคณะนักร้องประสานเสียง ไปบันทึกเสียงกับกรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อใช้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม เชื่อมั่นว่าจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีฝากให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข ที่ผ่านมามีการบิดเบือนข้อมูลต่างๆ มากมาย วันนี้ตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องพูดในข้อเท็จจริง และตนเองไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจ แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจและร่วมมือกัน พร้อมขอให้ทุกคนไม่คล้อยตามสื่อโซเชียลมีเดีย โดยไม่มีหลักคิดและเหตุผล ทุกคนต้องมีภูมิต้านทาน ที่มาจากความรู้และคุณธรรม

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...