สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทอดพระเนตร โขนศิลปาชีพ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทอดพระเนตร โขนศิลปาชีพ

445

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” รอบปฐมทัศน์

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพื่อสืบสานงานฝีมือเชิงช่าง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ โดยโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”

โดยมีเนื้อหาสื่อถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรักษาความเที่ยงธรรมสุจริต ได้นำบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 มาปรับปรุงการเรื่องให้กระชับ และเหมาะสมกับปัจจุบัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...