องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชัยภูมิ

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชัยภูมิ

436

31 ตุลาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนโดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี 2507 และได้เสนอให้มีการก่อสร้างเขื่อนน้ำชี เขื่อนผันน้ำที่บ้านยางนาดี และเขื่อนกั้นลำชีลอง แต่เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ซึ่งจะต้องอพยพราษฎรจำนวนมาก 

 องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมกับตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่และพบปะเกษตรกร โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ราบเชิงภูเขียวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...