วธ.ย้ำลอยกระทงปีนี้ปลอดภัยรักษ์สิ่งแวดล้อม

วธ.ย้ำลอยกระทงปีนี้ปลอดภัยรักษ์สิ่งแวดล้อม

399

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ 19 หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2561ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสืบทอดประเพณีลอยกระทงที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและงดงาม

มาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศ อาทิ ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ สีฐาน เฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ จังหวัดขอนแก่น และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร มีพิธีเปิดงานด้วยขบวนแห่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทง จากการสำรวจการจัดงานลอยกระทงปี 2560 มีผู้ร่วมกิจกรรม 6.3 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศกว่า 9 พันล้านบาท

นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่ากำหนดจัด 5 แนวทาง คือ แผนรักษาการณ์ทางน้ำ โดยออก 3 ประกาศ เน้นความปลอดภัย แจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและการใช้เรือ ตลอดจนกำหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ห้ามเดินเรือทะเล เรือลำเลียง เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือน้ำมัน และเรือลากจูง ผ่านเขตควบคุมการเดินเรือ ในวันที่ 22 พ.ย.61 เวลา 16.00 – 24.00 น.

นอกจากนี้ จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสารและท่าเทียบเรือ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้มงวด กวดขัน และตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำเพื่อรับแจ้งเหตุ และศูนย์อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเทียบเรือที่ใช้บริการหนาแน่น มีเรือรักษาการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...