สมเด็จพระเทพฯทรงนำข้าราชการนนร.จปร.ทัศนศึกษา

สมเด็จพระเทพฯทรงนำข้าราชการนนร.จปร.ทัศนศึกษา

498

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อยและข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษา เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

สถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน, มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม และโรงเรียนประถมศึกษาฮัจญี ทาริฟ ในหมู่บ้านกลางน้ำกัมปงอาเยอร์ ณ กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม

 

 

80%
Awesome
  • Design
Source Ministry of Defence Brunei Darussalam
Comments
Loading...