สมเด็จพระเทพฯเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

สมเด็จพระเทพฯเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์

ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม

 

80%
Awesome
  • Design
Source Ministry of Defence Brunei Darussalam
Comments
Loading...