สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรฯ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรฯ

386

4 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ 1 จากนั้นพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ 2

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...