โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรจ.น่าน

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรจ.น่าน

448

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

ในการนี้ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาว และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฏรที่ประสบภัยหนาวด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...