พระองค์โสมเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดสุวรรณดารา

พระองค์โสมเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดสุวรรณดารา

469

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ  วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ 1

จากนั้นพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดที่ 2

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...