นายกเปิด รมต.ขนส่งอาเซียน ครั้งที่24

นายกเปิด รมต.ขนส่งอาเซียน ครั้งที่24

508

8 พฤศจิกายน 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความร่วมมืออาเซียนกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกมีการดำเนินโครงการความร่วมมือก่อให้เกิดความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าจนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ของโลก 

นายกกล่าวว่าการขนส่งและความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า แรงงาน ประชาชน การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อาเซียนจึงควรเร่งสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

นายกฯกล่าวด้านการขนส่งทางน้ำ ต้องร่วมมือสู่การเป็นตลาดการขนส่งทางน้ำร่วมอาเซียน ส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งต้องสนับสนุนการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องมีความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา เช่น ร่วมมือกับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนสหภาพยุโรปเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน

ช่วงท้ายนายกกล่าวว่าในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยจะผลักดันความร่วมมือทุกประเทศในทุกๆ เวที เพื่อครอบคลุมการและพัฒนาทุกมิติ

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...