พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

420

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...