พระองค์ภาเสด็จฯทรงเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

พระองค์ภาเสด็จฯทรงเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

540

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา Thai Democracy on the Move ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร 

80%
Awesome
  • Design
Source สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Comments
Loading...