โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏร

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏร

395

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทย ณ หอประชุมเทศบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาความหนาว และเป็นขวัญกำลังใจ

ในตอนบ่ายองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...