โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรจ.พะเยา

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรจ.พะเยา

335

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน

โดยนำไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ที่ว่าการอำเภอจุน, หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...