สมเด็จพระสังฆราชเสด็จฯสมโภช230ปีวัดโพธิ์

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จฯสมโภช230ปีวัดโพธิ์

364

11 พฤศจิกายน 2561

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสมโภช 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

80%
Awesome
  • Design
Source สนง.สมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...