สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทรงร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯทรงร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

448

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...