โปรดเกล้าฯกรมอุทยานถวายผ้าพระกฐิน วัดใหญ่สุวรรณาราม

โปรดเกล้าฯกรมอุทยานถวายผ้าพระกฐิน วัดใหญ่สุวรรณาราม

336

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เพชรบุรี”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

โดยเสด็จพระราชกุศล ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 2,399,519 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) 

 

80%
Awesome
  • Design
Source กรมอุทยาน
Comments
Loading...