สมเด็จพระเทพฯทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

สมเด็จพระเทพฯทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต

479

13 พฤศจิกายน 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยข้าวที่จะทรงเกี่ยวครั้งนี้คือข้าวพันธุ์ กข 43 ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคไต ตลอดจนผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ

80%
Awesome
  • Design
Source มูลนิธิชัยพัฒนา
Comments
Loading...