สมเด็จพระเทพฯพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระมหาวีรวงศ์

สมเด็จพระเทพฯพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระมหาวีรวงศ์

361

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)” สมเด็จพระราชาคณะ และอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคารอุโบสถ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

โอกาสนี้ทรงมีพระราชปฏิสันธารด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่เสด็จมาในการนี้ด้วย

80%
Awesome
  • Design
Source สนง.สมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...