องคมนตรีติดตามโครงการในพระราชดำริภาคเหนือ

องคมนตรีติดตามโครงการในพระราชดำริภาคเหนือ

403

15 พฤศจิกายน 2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการชลประทานเชียงราย เพื่อร่วมประชุมติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ราษฎร 5 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าบง บ้านป่ายาง บ้านดงตะเคียน บ้านป่าปี้ และบ้านฐานตะเคียนทอง จำนวน 713 ครัวเรือน

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...