โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฏรประสบภัยจ.ชุมพร

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฏรประสบภัยจ.ชุมพร

506

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร

องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแซะ รวม 3,800 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรด้วย

จังหวัดชุมพรเกิดฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 7-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎร และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายในพืนที่อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ และอำเภอละแม รวม 62 ตำบล 521 หมู่บ้าน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...