น้ำตาของชายชาติทหารคือความภาคภูมิใจของครอบครัว”

น้ำตาของชายชาติทหารคือความภาคภูมิใจของครอบครัว”

403

19 พฤศจิกายน 2561

กรมทหารราบที่ 5 จัดพิธีพบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, การฝึกบุคคลท่าอาวุธ, การเเสดงการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น พระราชทาน และการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บการป้องกันโรคลมร้อน

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจต่อหน่วยงานทหารในการดูแลบุตรหลาน

ตลอดจนทำให้ผู้ปกครองและญาติรวมทั้งบุคคลทั่วไปเกิดความรักและศรัทธาต่อหน่วยงานทหาร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...