โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.ขอนแก่น

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.ขอนแก่น

393

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 

จากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูเวียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ในตอนบ่าย องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...