โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรแม่ฮ่องสอน

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฏรแม่ฮ่องสอน

369

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากนั้นองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในตอนบ่ายองคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสบเมย ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...