โปรดเกล้าฯธารเสด็จ-เกาะพะงันเป็นอุทยานแห่งชาติ

โปรดเกล้าฯธารเสด็จ-เกาะพะงันเป็นอุทยานแห่งชาติ

390

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศ กําหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน และเกาะกงธารเสด็จ ในท้องที่ตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...