โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.เลย

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.เลย

406

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัยสิทธิสารท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนาแห้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในตอนบ่ายองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืนไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ด่านซ้าย และไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวน500 ผืน

ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...